O?BRIEN, Dorothy Yoko

O?NEILL, Joyce Chiyeko

OBARA, Casey KazuyoshiKaz

OBARA, George Riochi

OBARA, Mitsuo

OBARA, Shirau

OBARA, Shizuo

OBARA, Shizuyo

OBARA, Tatsuo

OBARA, Yokio

OBAYASHI, Hatsuzo

OBAYASHI, Jutaro

OBAYASHI, Kanichi

OBAYASHI, Wendy Keiko

OBUCHI, Masatoshi

OBUCHI, Misako

OBUKURO, Akitsugu

OBUKURO, Kazuhide

OBUKURO, Seiji

OBUKURO, Shihoko

OBUKURO, Shimako

OCHIAI, Toyoko

ODA, Deanna Mutsuko

ODA, Saku

ODA, Sekitaro

ODA, Setsu

ODA, Shigetoshi

ODA, Shizue

ODA, Takumi

ODA, Tome

ODAGAKI, Haru

ODAGAKI, Haruko

ODAGAKI, Shinji

ODAGAKI, Shinji Earl

ODAGAKI, Torao

ODAGAKI, Yoshimi

ODAMURA, Emiko

ODAMURA, Emiko Amy

ODAMURA, Magoichi

ODAMURA, Mine

ODAMURA, Mitsuye

ODAMURA, Mitsuyo Lillian

ODAMURA, Naraye

ODAMURA, Satoyo

ODAMURA, Shizuye Shirley

ODAMURA, Teruo

ODAMURA, Toshio

OGAKI, Asaji

OGAKI, Hiroko Judy

OGAKI, Katsumi Charles

OGAKI, Maki

OGAKI, Michiko

OGAKI, Miyeko

OGAKI, Sueyoshi

OGAKI, Toshiaki

OGAKI, Tsuyoshi

OGATA, Aiko

OGATA, Fred

OGATA, June

OGATA, Kimie

OGATA, Kiyoko

OGATA, May

OGATA, Robert

OGATA, Shigeko

OGATA, Tamaya

OGATA, Yaeko

OGAWA, Choichi

OGAWA, George

OGAWA, Haruye

OGAWA, Hisako Helen

OGAWA, Kakuichi

OGAWA, Kazumi

OGAWA, Masaharu

OGAWA, Takeyo

OGAWA, Yukiye

OGAWAUCHI, Yayoi

OGINO, Yoshio Sam

OGURA, Edward Tadashi

OGURA, Masayoshi

OGURA, U.

OGURA, Victor Nobuo

OGURA, Yae

OHARA, Fusayo Peggy

OHARA, Hikosaburo

OHARA, Hiroshi

OHARA, Iwami

OHARA, Kazuyo

OHARA, Mariko Rose

OHARA, Masao

OHARA, Masaru

OHARA, Minoru

OHARA, Moriichi JohnThomas

OHARA, Sajiro

OHARA, Shigeo

OHARA, Tsuru

OHARA, Tsuyu

OHARA, Yoshiko Vicki

OHASHI, Keiko Kay

OHASHI, Matsujiro

OHASHI, Minokichi

OHASHI, Mitsuru Rick

OHASHI, Miyo

OHASHI, Mume

OHASHI, Seitaro

OHASHI, Seizo

OHASHI, Take

OHASHI, Takeo

OHASHI, Tamie

OHASHI, Tamotsu

OHASHI, Temekichi

OHASHI, Yoshie

OHATA, Asato Mickey

OHATA, Takashi

OHATA, Yoshito

OHORA, Jacqueline Yaako

OHORA, Mitzie Mitsuyo

OHORI, Genichi

OHORI, Toshio

OHORI, Yuriko Lillian

OHTAKE, Frank Shiuchi

OHTAKE, Miyoko

OIKAWA, (unknown)

OIKAWA, Akiko

OIKAWA, Asako

OIKAWA, Chisaki

OIKAWA, Chisaki (Mrs. M)

OIKAWA, Eichi

OIKAWA, Gene

OIKAWA, George

OIKAWA, Hideki

OIKAWA, Hyonosuke

OIKAWA, Isao

OIKAWA, Joe Tadashi

OIKAWA, Joyce Chizuru

OIKAWA, Kanako

OIKAWA, Kaoru

OIKAWA, Kazumi

OIKAWA, Kengo

OIKAWA, Kenneth

OIKAWA, Keyoko

OIKAWA, Kimiko

OIKAWA, Kimio

OIKAWA, Kisio

OIKAWA, Kiyoshi (Mrs. T)

OIKAWA, Kojiro

OIKAWA, Makiye

OIKAWA, Makoto

OIKAWA, Margaret Hatsuke

OIKAWA, Mary Misato

OIKAWA, Masashi

OIKAWA, Midori

OIKAWA, Mikiko

OIKAWA, Mitsuo

OIKAWA, Naoko

OIKAWA, Naoto

OIKAWA, Nobu

OIKAWA, Richard Ichiro

OIKAWA, Sachiko

OIKAWA, Sadako

OIKAWA, Sanno

OIKAWA, Satsuki (Mrs. H)

OIKAWA, Shigeko

OIKAWA, Shigeru

OIKAWA, Shimako

OIKAWA, Shingo

OIKAWA, Shinko (Mrs. M)

OIKAWA, Takashi

OIKAWA, Takeo

OIKAWA, Teiji

OIKAWA, Thomas Yoji

OIKAWA, Tokio

OIKAWA, Toshio

OIKAWA, Uichi

OIKAWA, Uriko Lily

OIKAWA, Yoemon

OIKAWA, Yoko

OIKAWA, Yoshiye

OIKE, G.

OIKE, Haru Kubo

OIKE, Miyuki

OIKE, Nobu

OIKE, Shinanko Hannah

OIKE, Sumiko

OIKE, Toshiyuki

OIKE, Tsuruichi

OISHI, Mary Kazuyo

OIYE, Emiko Florence

OIYE, Keiko

OIYE, Sadako

OIYE, Shoji Roy

OJIMA, M.

OKA, Chiyeko

OKA, Haru

OKA, Jan Tomiye

OKA, Kazuko

OKA, Kinori

OKA, Shiro

OKA, Takiye

OKA, Tazu

OKA, Tsuriko

OKADA, Hajime

OKADA, Harry Kaoru

OKADA, Jane Shizuka

OKADA, Jisaku

OKADA, Junichi Frederick

OKADA, Kayo

OKADA, Keiko

OKADA, Richard Toshio

OKADA, Ryoichi

OKADA, Shizuoka

OKADA, Tadaichi

OKADA, Takanori

OKADA, Tsune

OKADA, William Arthur Hitoshi

OKAHORI, Hideko Joyce

OKAHORI, Mikiko Mickey

OKAHORI, Toshio

OKAMOTO, Haruko

OKAMOTO, Haruko Haddie

OKAMOTO, Macer Muss

OKAMOTO, Misu Takimoto

OKAMOTO, Shinkichi George

OKAMOTO, Tamotsu Tamo

OKAMOTO, Tamotsu Tom

OKAMOTO, Tomeko Irene

OKAMOTO, Tsutomu Stum Tom

OKANO, Moritaro Billy

OKANO, Nobuko

OKANO, Tadashi

OKATA, Dorothy Hatsuse

OKATA, Douglas Masato

OKATA, Harry Kazumune

OKAUCHI, Ichiro

OKAWA, Fumi

OKAWA, Kathleen Sachiye

OKAWA, Mechiko

OKAWA, Nuinosuke Joseph

OKAWA, Theresa Fumiyo

OKAWA, Toku Monica

OKAWARA, Grace Masako

OKAZAKI, Fusaye

OKAZAKI, Jean

OKAZAKI, Kikuye

OKAZAKI, Nobutaro

OKAZAKI, Yoshiko Marie

OKIKAWA, Lucille Kazue

OKIMI, Akio

OKIMI, Emiko Amy

OKIMI, Haruko

OKIMI, Patricia Haruko

OKIMI, Rumiko

OKIMI, Tome

OKIMURA, Yutaka

OKINO, Jiro

OKUBO, Rumi

OKUDA, Kasaku

OKUDA, Kiyoshi

OKUDA, Mitsugi

OKUDA, Sakae

OKUKURO, Akitsugu Dick

OKUMA, Midori

OKUMURA, Gentoku

OKUMURA, Saburo

OKUNO, Elyse Kazuko

OKUNO, Mataji

OKURA, Ken Kihaku

OKURA, Nancy Hatsumi

OLSSON, Susan Shigeko

OMAE, Masaharu

OMAE, Nobuo

OMAE, Seiji

OMATANI, Fusaichi

OMATSU, Den

OMATSU, Denji

OMATSU, Kinu

OMATSU, Kiyoko

OMATSU, Masaye

OMATSU, Mitsuko

OMATSU, Nobuko

OMATSU, Rinzo

OMATSU, Shinichi

OMATSU, Takiko

OMATSU, Tome

OMAYE, Ayako

OMAYE, Haruye (Mrs. S)

OMAYE, Kiyoshi

OMAYE, Seiichi

OMAYE, Tomoko

OMIYA, Masa

OMIYA, Morio

OMORI, Aiko

OMORI, Cotty Kazuko

OMORI, Teiji Jack TJ

OMOTANI, Aiko

OMOTANI, Sumiye

OMOTANI, Sumiye

OMOTO,

OMOTO, Asako Arlene

OMOTO, Ichiye Irene

OMOTO, Kathleen Yasuo

OMOTO, Katsumi

OMOTO, Masaru

OMOTO, Tashiro

OMOTO, Toshio

OMOTO, Yaeyo

OMURA, Alice

OMURA, Ina

ONAMI, Norma Masako

ONISAKI, Fujitaro

ONISHI, Eiichi

ONISHI, Hatsuno

ONISHI, Hideko

ONISHI, Jack Kazuo

ONISHI, Kazuko

ONISHI, Kazuo

ONISHI, Sumie

ONISHI, Yasuko

ONIZAKI, Takashi

ONO, Akio

ONO, Ayako

ONO, Emiko

ONO, Fumiko

ONO, Fumiye Dorothy

ONO, George

ONO, Harumi

ONO, Haruye

ONO, Isao

ONO, Juhei

ONO, Kazuko

ONO, Masao

ONO, Miyoko

ONO, Nabichi

ONO, Nobby Nobuki

ONO, Nobuko Mar

ONO, Norman Kiyoshi

ONO, Rinzo

ONO, Sachiye

ONO, Shigenobu

ONO, Takashi

ONO, Tatsuo

ONO, Tomi (Mrs. Toshikazu)

ONO, Tommy

ONO, Tommy Thomas Tamotsu

ONO, Tora

ONO, Toshiko

ONO, Wai

ONO, Yasuhiro

ONO, Yoshikazu

ONO, Yoshio

ONODERA, Kayou

ONODERA, Michio

OOKA, Claire Keiko

OOKA, Fukuzo Charles

OOKA, Kishi

OOKA, Ritsuko Catherine

OOKA, Shoji

ORENSTEIN, Yukie

ORIDA, Fumiko

ORIDA, Itsuo

ORIDA, Roy Susumu

ORIDA, Rumiko

OSAKA, Kazuo Kaz

OSAKA, Kazuye Kay

OSAKA, Otogoro

OSAWA, Misao

OSAWA, Noriko

OSAWA, Yoko

OSHIKA, Kumiko Mary

OSHIMO, Sada

OSHIMO, Toshiko

OSUGA, Tomojiro

OTA, Hatsuko

OTA, Hiroshi George

OTA, Joan Shizue

OTA, Kazuo

OTA, Masashi

OTA, Shimo

OTA, Suketaro

OTA, Takeshi Lawrence

OTA, Teruko

OTA, Umezo

OTAGURO, Tsutomu

OTANI, Sachiyo

OTANI, Tsunekichi

OTSU, Kimiko

OTSU, Mataharu Matt

OTSU, Tsune

OTSU, Yoshiharu Don

OTSUJI, Yoshiharu

OTSUKA, Teruko

OTSUKI, Michi Eleanor

OUCHI, Chiyoko

OUCHI, Tomiko

OUIMET, Akiko

OURA, Akio

OURA, Roger Hisao

OURA, Shizue

OURA, Tatsuo

OYA, Hitoshi

OYA, Jiro

OYA, Naojiro

OYAGI, Akiko Jenny

OYAGI, Chukuchi

OYAGI, George

OYAGI, Tadaaki

OYAGI, Thomas Jun

OYAKAWA, Takashi

OYAKAWA, Tokuichi George

OYAKAWA, Tokusuke

OYAKAWA, Ushi Amy

OYAMA, Chieko

OYAMA, Hatsuji

OYAMA, Masakazu Mas

OYAMA, Mitsuko

OYE, Kameno

OYE, Mamoru

OYE, Shuichi

OYE, Tatsumi Richard

OYE, William Toshio

OYE, Yasuo

OZAKI, Lillian Mitsuyo

OZAKI, Sadami

OZAWA, Fukuo

OZAWA, Hiromi

OZAWA, Roy

OZAWA, Sachiko

OZAWA, Sueno

OZEMA, James Masami