RACICOT, Toyoko Shirley

READ, JodyHaruko

RIEVES, Kiyoko

RIKIMARU, Kiichiro

RIKIMARU, Kimi

ROSENBERGER, Sona Sonoko

RYOJI, Anna Atsuko

RYUJIN, Edward Taketoshi

RYUJIN, Shinae

RYUJIN, Takeharu

RYUJIN, Yasumi