UCHIYAMA, Kiyoshi

UEDA, Tom

UEDE, Hisakichi

UI, Hide

UI, Kanzo

UJIHARA, Mikio

UNO, Tetsuto

URA, T.

URA, Tsutomi

URABE, Toyemon

USUI, Akiko

USUI, Hirae

USUI, Hiroshi

USUI, Kohei

USUI, Koshi

USUI, Tsuneko

UTSUNOMIYA, Ritsuko

UTSUNOMIYA, Y.

UYEDA, Natsuko

UYEDA, Satsuko

UYEDA, Shoroku

UYEDA, Sorizo

UYEDA, Takeo

UYEDA, Tane

UYEDA, Tokinosuke

UYEDA, Tokinosuke

UYEDA, Umeo

UYEDA, Yokinosuke

UYEDA, Yutaka

UYEMATSU, R. Y.

UYENAKA, Kyuzo

UYENAKA, Masayuki

UYENAKA, Masayuki

UYENO, Ritsuichi

UYENO, Suyeki

UYESUGI, Kiyoshi

UYESUGI, Minokichi