KADO, Akira

KADO, Hidenori Mike

KADO, Shizuo

KADO, Takako

KADO, Tokuyo

KADO, Yorio York

KADO, Yuji

KADONAGA, Ichiro

KAGA, Hiromi

KAGA, Sute

KAGA, Tamotsu

KAGA, Toshiki

KAGA, Yasuaki

KAGA, Yasuhiro

KAGAWA, Ken

KAGAWA, Norio

KAGAWA, Uye

KAGAWA, Wataru

KAIURA, Izumi

KAJI, Kazue

KAJI, Nakazo

KAJI, Naomi

KAJI, Tatsushi

KAJI, Toshie

KAKUNO, I.

KAMADA, Denjiro

KAMADA, Masaye

KAMADA, Masu

KAMADA, Tomizo

KAMAYA, Akira

KAMAYA, Hiroshi

KAMAYA, Isamu

KAMAYA, Miyoko

KAMAYA, Noboru

KAMAYA, Susumu

KAMAYA, Toyoko

KAMBARA, Akira

KAMEDA, S.

KAMIGOCHI, Tsutomi

KAMIGOCHI, Tutomi

KAMIMURA, Kiataro

KAMITAKAHARA, Alfie

KANAMITSU, Shizuko

KANAMITSU, Toshiko

KANASHIRO, Mursuhiro

KANAYA, Yozo

KANAYAMA, Soichi

KANEDA, Kamekichi

KANEDA, Kiguma

KANEKO, Jutaro

KANNO, Sakae

KANO, Hikosaku

KASAHARA, Kiyoshi

KASUMI, Fumi

KASUMI, Iso

KASUMI, Shimeno

KASUMI, Sueko

KASUMI, Teruko

KASUMI, Yori

KATAGIRI, Jiro

KATAOKA, Hiroshi

KATAOKA, Takeshi

KATO, Akira

KATO, George

KATO, H.

KATO, Haru

KATO, Kuwakichi

KATO, Rex

KATO, Taichi

KATO, Toyotaro

KATO, Yaichi

KATSUNO, C.

KAWABATA, Sadako

KAWABATA, Sadao

KAWABATA, Sei

KAWABATA, Tobei

KAWABATA, Tsugiye (Tobei)

KAWABATA, Tsuruko

KAWABATA, Yahei

KAWABE, Tomoki

KAWAGOYE, Akemi

KAWAGOYE, Fusaye

KAWAGOYE, Kiyomi

KAWAGOYE, Kiyoshi

KAWAGUCHI, G.

KAWAGUCHI, Hiroshi

KAWAGUCHI, Masaki

KAWAGUCHI, Miyoko

KAWAGUCHI, Sayoko

KAWAGUCHI, Suyeno

KAWAGUCHI, T.

KAWAGUCHI, Takeru

KAWAGUCHI, Y.

KAWAHARA, Chikaye

KAWAHARA, Gihei

KAWAHARA, Kinoji

KAWAHARA, Noboru

KAWAHARA, Shigeru

KAWAHARA, Sumano

KAWAHARA, Yoshiko

KAWAI, Etsuko

KAWAI, Hiroshi

KAWAI, Kanejiro

KAWAI, Reiko

KAWAI, Sumako

KAWAI, Tanezo

KAWAI, Tsuyako

KAWAMOTO, Tatsumi

KAWAMURA, Nobuichi

KAWANAMI, Masao

KAWANO, Eiji

KAWANO, Matsuyo

KAWANO, Shizuo

KAWANO, Yeitaro

KAWANO, Yoshiko

KAWASAKI, Kiyomitsu

KAWASAKI, Kono

KAWASAKI, R.

KAWASAKI, Shigeo

KAWASAKI, Shigeo

KAWASAKI, Shigeru

KAWASAKI, Sutejiro

KAWASAKI, Yasunobu

KAWASOYE, Eiichi

KAWATA, Yoshitoshi

KAYAHARA, Mitsuji

KENMOTSU, Takazo

KIDO, Haruko

KIDO, Mrs. Shigeru

KIDO, Rikizuchi`

KIDO, Rimu

KIJIMA, Takekuma

KIKEGAWA, Chiyoji (Mrs. K)

KIKEGAWA, Eiichi

KIKEGAWA, Kazue

KIKEGAWA, Kazuo

KIKEGAWA, Kiyo

KIKEGAWA, Miyoko

KIKUCHI, Sadanori

KIMOTO, Haruo

KIMOTO, Kaoru

KIMOTO, Miyoshi

KIMOTO, Tsutomo

KIMOTO, Tsutomu

KIMURA, Ichiye

KIMURA, Kazuo

KIMURA, Minoru

KINOSHITA, Kiku

KINOSHITA, Raisuke

KINOSHITA, Toshikuni

KINOSHITA, Waichi

KIRA, Kazuo

KISHIMOTO, Mojiro

KISHIMOTO, N.

KISHIMOTO, Yukichi

KISHIYAMA, Fude

KISHIYAMA, Haruko

KISHIYAMA, Keiji

KISHIYAMA, Kimiye

KISHIYAMA, Masao

KITADE, Shegeo

KITAGAWA, Iku

KITAGAWA, Kenichi

KITAGAWA, Kisa

KITAGAWA, Kisao

KITAGAWA, Koaru

KITAGAWA, Kotoma

KITAGAWA, Masaru

KITAGAWA, Mini

KITAGAWA, Rinnosuke

KITAGAWA, Sayuri

KITAGAWA, Shinjiro

KITAGAWA, Shizuko

KITAGAWA, Shozo

KITAGAWA, Susumu

KITAGAWA, Takeshi

KITAGAWA, Tamaye

KITAGAWA, Yukiko

KITAMURA, James Yoshio

KITAMURA, Jean

KITAMURA, Shotaro

KITAMURA, Zenichi

KIYONAGA, Kiheiji

KIYONO, Tokuji

KOBAYAGAWA, S.

KOBAYAGAWA, Tak

KOBAYAKAWA, Hideo

KOBAYASHI, Chisako

KOBAYASHI, K.

KOBAYASHI, Masao

KOBAYASHI, Morisuke

KOBAYASHI, Norisuke

KOBAYASHI, Tokujiro

KODAMA, Mitoko (Mrs. Shizuka)

KODAMA, Shizuka

KOGA, Masatoshi

KOJIMA, Gihei

KOJIMA, Inokichi

KOJIMA, Kenzo

KOJIMA, Yasuzo

KOMIYAMA, Takahiko

KOMORI, Matsurosuke

KOMORI, Takeshiro

KONDO, Ayako

KONDO, Chiyoko

KONDO, Emiko

KONDO, Etsuko

KONDO, Fumiko

KONDO, Haruko

KONDO, Hatsu

KONDO, Hisashi

KONDO, Jugoro

KONDO, Kaichi

KONDO, Katsujiro

KONDO, Kenjiro

KONDO, Kimi

KONDO, Kinuye

KONDO, Kiyoaji

KONDO, Kiyoto

KONDO, Mikiko

KONDO, Mitsuko

KONDO, Satoshi

KONDO, Shigeo

KONDO, Shinichi

KONDO, Shinjiro

KONDO, Tadashi

KONDO, Takeno (Mrs. T)

KONDO, Tohachiro

KONDO, Tome

KONDO, Tsuneo

KONDO, Yoichi

KONDO, Yojiro

KONDO, Yonekichi

KONDO, Yoneo

KONDO, Yoshikayu

KONISHI, Chiyoko

KONISHI, Fiko

KONISHI, Hatsue

KONISHI, Kifumi

KONISHI, Kumajiro

KONISHI, Setsuko

KONISHI, Zenji

KONO, Jinichi

KONO, Jitsugo

KONO, Minoru Frank

KONO, Naotaro

KONO, Yoshiro

KOREKIYO, Takaji

KOSUGI, George

KOSUMI, Ko

KOSUMI, Shin

KOTAKE, Shinjiro

KOTANI, Tomeki

KOYAMA, Kanagashira

KOYAMA, Sueji

KOYAMA, Tojiro

KOYANAGI, Aiko

KOYANAGI, Aki

KOYANAGI, Eiko

KOYANAGI, Haru

KOYANAGI, Hiroko

KOYANAGI, Hiroyuki

KOYANAGI, Ikuyo

KOYANAGI, Ino

KOYANAGI, Kanaye

KOYANAGI, Kazue

KOYANAGI, Kazuye

KOYANAGI, Kazuye

KOYANAGI, Keiichi

KOYANAGI, Kinuko

KOYANAGI, Kizoichi

KOYANAGI, Koto

KOYANAGI, Michiro

KOYANAGI, Nana

KOYANAGI, Nobuko

KOYANAGI, Noriko

KOYANAGI, Ryushin

KOYANAGI, Saburo

KOYANAGI, Shiro

KOYANAGI, Sumiko

KOYANAGI, Toru

KOYANAGI, Toru

KOYANAGI, Toyohisa

KOYANAGI, Tsugiye

KOYANAGI, Tsuruye

KOYANAGI, Tsuyuko

KOYANAGI, Yukio

KOZAI, Tomisaburo

KOZIMA, Ju

KOZUKI, Tetsuo

KUBODERA, Yeisaku

KUBOTA, Jyoji George

KUBOTA, Kanao

KUDA, Suyejiro

KUMAGAI, James Akira

KUMAGAI, Makio

KUMAGAI, Matsuye

KUMAGAI, Shizu

KUMAGAI, Toshiko

KUMAGAI, Yasuyuki

KUMOI, Kiyoko

KUMOI, Tamato

KUNAMOTO, K.

KURAHASHI, Kanetaro

KURAHASHI, Sumi

KURAHASHI, Yasuo

KURAHASHI, Yoneji

KURAMOTO, Oenbe

KURISU, Shoichi

KUROKAWA, Ai

KUROKAWA, Meijiro

KUROKAWA, Meijiro

KURUMOTO, K.

KUSHIDA, Mariko

KUSHIDA, Takashi

KUSUDA, Katsusaburo

KUSUDA, Teizo

KUSUNOKI, Kingo

KUTSUHAKE, Hisashi

KUTSUKAKE, Yoshio

KUWABARA, Chikamoto John

KUWABARA, Hidematsu

KUWABARA, Richard Hidemitsu

KUWABARA, Takeo

KUWADA, Mrs. H

KUWASAKI, Shinichi