MACHIDA, Haruo

MACHIDA, Kozuye

MACHIDA, Sumiko

MACHIDA, Takeyoshi

MACHIDA, Toshio

MACHIDA, Umeno

MADOKORO, Jitsuji

MADOKORO, Mary

MADOKORO, Mrs.

MADOKORO, xx

MAEDA, Toshimatsu

MAEDE, Shizu

MAEHARA, J.

MAIKAWA, Takeo

MAKIHARA, Fumiye

MAKIMOTO, Takaharu

MAKIMOTO, Tomesaburo

MAKIMOTO, Toshiko

MAKINO, M.

MARUYA, Komayo

MARUYA, Toru

MASANOBU?, Washimoto

MASUDA, Akiyo

MASUDA, Hidetoshi

MASUDA, Kazuko

MASUDA, Kiyoshi

MASUDA, Masao

MASUDA, Miyoko

MASUDA, Ritsuko

MASUDA, Sachiko

MASUDA, Sumi

MASUDA, Tieji

MASUDA, Tokukei

MASUDA, Toshiko

MASUDA, Yasuo

MATOBA, Michi

MATSUBA, Kamejiro

MATSUBA, Shizue

MATSUBA, Toneyi

MATSUBAYASHI, Akira

MATSUBUCHI, Akito

MATSUBUCHI, Ayako Joyce

MATSUBUCHI, Edward

MATSUBUCHI, Fumiko

MATSUBUCHI, Hanako Pat

MATSUBUCHI, Hiroko Judy

MATSUBUCHI, Hisashi Gerry

MATSUBUCHI, Kaoru Frank

MATSUBUCHI, Reiko Ruth

MATSUBUCHI, Shizuko

MATSUBUCHI, Shizuko

MATSUBUCHI, Takeshi Edward

MATSUCHITA, Setsu

MATSUDA, Masashi

MATSUDA, Yoshio

MATSUI, Juji

MATSUI, Masaye

MATSUI, Teruko

MATSUI, Yoshitaro

MATSUKUBO, Kakuzo

MATSUMOTO, Isamu

MATSUMOTO, Joe

MATSUMOTO, Shimaye

MATSUMOTO, Tatsuye

MATSUNAGA, Katsuhiko

MATSUNAGA, Masahiro Ray

MATSUNAGA, Shigeru

MATSUNAGA, Tami

MATSUO, Kaoru

MATSUSHITA, Ichiro

MATSUSHITA, Mei

MATSUSHITA, Miwa

MATSUSHITA, Roy

MATSUSHITA, Senji

MATSUSHITA, Setsuko

MATSUSHITA, Tom

MAYEDA, Asye (Asaye)

MAYEDA, Genjiro

MAYEDA, Hatsu

MAYEDA, Tsukene

MIHARA, Masao

MIIDA, Nobutaro

MIJUNO, J.

MIKADO, Haruichi Douglas

MIKADO, Isamu Sam

MIKADO, Kazuko Mary

MIKADO, Kinuko Joan

MIKADO, Masukichi

MIKADO, Masukichi

MIKADO, Masuo Mark

MIKADO, Shoso Robert

MIKADO, Tsutayo

MIKI, Saburo

MIMOTO, Torasu

MITSUHASHI, Hideko

MITSUHASHI, Kinue

MITSUHASHI, Miyoshi

MITSUHASHI, Toyoko

MITSUSHIO, Kazuyuki

MIURA, Eisaku

MIURA, Ryuzo

MIWA, Heishiro

MIWA, Komao

MIYAGAWA, Heitaro

MIYAGISHIMA, Takeshi

MIYAI, Terunoku

MIYAKE, Bunrei

MIYAKE, Chiharu

MIYAKE, Harumi

MIYAKE, Kanaye

MIYAKE, Miori

MIYAKE, Ryukichi

MIYAKE, Seizaburo

MIYAKE, Sumiye

MIYAKE, Taneko

MIYAKI, Hidenori

MIYAMOTO, Dentaro

MIYAMOTO, Masako

MIYAMOTO, Sue

MIYAMOTO, Toshi

MIYANISHI, Toyozo

MIYASAKA, Henry Makiji

MIYASAKA, Masao

MIYASAKA, Masu

MIYASAKA, Miyo

MIYASHITA, Ichiji

MIYASHITA, Toki

MIYATA, Ninosuke

MIYATA, Takehiko

MIYATA, Takekuma

MIYAZAKI, Isao

MIYAZAKI, Tsuyashi

MIYAZATO, Bunroku

MIYAZAWA, Ichiro

MIYAZAWA, Jiro

MIZOHATA, Junzo

MIZUOBUCHI, Ushikichi

MIZUYABU, xx

MIZUYABU, Yeiichi

MOCHIZUKI, Fujio

MOCHIZUKI, S.

MOCHTSUKI, Edward

MORI, Bun

MORI, Kametaro

MORI, Kanzo

MORI, Kenji

MORI, Kinizo

MORI, Roy

MORI, Seiichi

MORI, Shigeru

MORI, Yoshitaro

MORIDO, Kisuke

MORIMOTO, Ichinosuke

MORIOKA, Kanitoshi

MORISAWA, David

MORISHIGE, Morizo

MORISHITA, Sadajiro

MORITA, Hedio

MORITA, Sumie

MORIYAMA, Joan Kimiko

MORIYAMA, Margaret Emiko

MORIYAMA, Mariko

MORIYAMA, Nobuko

MORIYAMA, Nobuko Elsie

MORIYAMA, Raymond Junichi

MORIYAMA, Seibi

MORIYAMA, Ujiro

MORIZAWA, Chiyoichiro

MORIZAWA, Shigeo

MORTYAMA, Takayoshi

MOTOMURA, Fumio

MOTOMURA, Fusae

MOTOMURA, Geo Yutaka

MOTOMURA, Hiromu

MOTOMURA, Kenji

MOTOMURA, Kimie

MOTOMURA, Rimiko

MOTOMURA, Tsunaye

MOTOMURA, Yeiko

MUKAI, Masaharu

MUKAI, Masuo

MUKAI, Nagomi

MUKAI, Sadako (Mrs. Soishi)

MUKAI, Seishi

MUKAI, Tadataka

MUKUDA, J.

MUKUDA, Naosake

MUNODA, Asao

MURAKAMI, Katsunori George

MURAKAMI, M.

MURAKAMI, Masaru John

MURAKAMI, Masayoshi Philip

MURAKAMI, Morihei

MURAKAMI, Shigeo Martha

MURAKAMI, Shotaro

MURAKAMI, Sokichi

MURAKAMI, Sukino

MURAKAMI, T.

MURAKAMI, Tameo

MURAKAMI, Tsunetaro

MURAKAMI, Umeo Luke

MURAKI, Seichiro

MURAMATSU, Emma

MURAMATSU, Waka

MURAO, Tokuichiro

MURATA, Kazuo

MURATA, Magoji

MURATA, Sadakichi

MURATA, Yoshiyuki

MUROTA, Shishiro

MUYASHITA, Ihei